Δημιουργικό

Η «all4ad» έχει ως πρωταρχικό στόχο την αναζήτηση μιας σαφής και δημιουργικής

πρότασης-λύσης για την διαφημιστική προβολή της εταιρίας σας. Προσαρμόζοντας

τις τάσεις της εποχής στις εκάστοτε ανάγκες σας για διαφήμιση, υλοποιούμε

πρωτότυπες ιδέες.


Με γνώμονα ότι τα πάντα μεταδίδουν μηνύματα (χρώματα, σχήματα, λέξεις)

προσπαθούμε να τα επικοινωνήσουμε με σαφή τρόπο στο πελατολόγιό σας.


Έχοντας τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε από τη αρχική σύλληψη της ιδέας για το

λογότυπό σας μπορούμε να προχωρήσουμε μέχρι και την προσαρμογή του στην

εταιρική σας ταυτότητα (επιστολόχαρτο, φάκελος, κάρτα) ή/και σε οποιαδήποτε

άλλη εφαρμογή  (έντυπο, επιγραφή, μπλοκ, κ.ά) επιθυμείτε.

Newsletter
Συμπληρώστε το email σας για να ενημερώνεστε με τα νέα μας.